Beszámolók

ESEMÉNYEK

- A Zalaegerszegi Törvényszék Pk. 60078/2014/4. számú végzésével a 2756 számon elrendelte nyilvántartásba vételét a Zalai Teker(g)ők Sport és Túra Egyesületnek. A törvényszék fenti végzése 2015. március 21 -énjogerőre emelkedett!

- Elkészítettük és elfogadtuk Etikiai kódexünket.

- Egyesületünk 2014. december 11 –én tartotta alakuló közgyűlését, melyen megalapította az egyesületet, elfogadta az egyesület alapszabályát, valamint jóváhagyta a 2015-ös munkatervét, és elfogadta az egyesület 2015 évi programját. A közgyűlés fontos feladata volt az új alapszabály elfogadása, melyet az egyesületek tevékenységével kapcsolatos új törvényi szabályozás szerint kellett elkészíteni. Amikor a cégbíróság is jóváhagyja egyesületünk alapszabályát, a törvényi kötelezettségeknek eleget téve hivatalosan is megkezdhetjük egyesületi működésünket.

 

Szabó Balázs
Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület
elnöke


DOKUMENTUMOK

 

- A  Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület alapszabálya:  itt letölthető.

- Etikai kódex: itt letölthető.

- Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület végzése: itt letölthető.